poniedziałek, Czerwiec 25Ostrowiec Świętokrzyski w sieci

720 tysięcy dla organizacji pozarządowych na sport

sport_dzieci

720 tysięcy złotych to kwota jaką Samorząd Województwa przeznaczy w tym roku na wsparcie szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Pieniądze dzielone będą w konkursie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. Oferty w ramach ogłoszonego konkursu można składać do końca stycznia tego roku.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował dzisiaj o ogłoszeniu pierwszego z tegorocznych konkursów dedykowanych organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne. Pierwszym z otwartych konkursów dla NGO’ sów dotyczy zadań z zakresu kultury fizycznej, realizowanych w dwóch obszarach:

  • Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików /zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Województwa Świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików/ – kwota przeznaczona na tę część konkursu to 158 tys. zł,
  • Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – przeznaczona kwota to 562 tys. 700 zł.

W sumie w konkursie do rozdysponowania jest 720 tys. 700 zł. W poprzednich latach kwoty przeznaczone na te dwa zadania wynosiły odpowiednio: w 2017 r. – 709 tys. 890 zł, a w 2016 – 712 tys. 970 zł. Zadania powinny być zrealizowane w terminie do 30 grudnia 2018 r.

Natomiast wnioski konkursowe należy składać do końca stycznia tego roku. Kompletne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert” i z nazwą zadania można złożyć w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek C2, pok. 215, 216, 217 lub w Sekretariacie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego ul. Paderewskiego 34 A, 25-502 Kielce lub pocztą (decyduje data wpływu oferty).