niedziela, Sierpień 19Ostrowiec Świętokrzyski w sieci

Prawie półtora miliona zł. dla Ożarowa

smieci

Masłów, Pawłów, Krasocin i Ożarów – te gminy stworzą punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I dostaną na ten cel prawie 3,7 mln złotych z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął dzisiaj konkurs z działania „Gospodarka odpadami”.

Konkurs dotyczył tworzenia punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych. W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski naboru wpłynęło 5 wniosków, z których po ocenie formalnej i merytorycznej, Zarząd Województwa skierował do dofinansowania 4 projekty.
Pieniądze na stworzenie na swoim terenie punktów selektywnego odbioru odpadów otrzymają gminy: Masłów, Pawłów, Krasocin i Ożarów.
Najwyższą dotację, w kwocie 1 mln 499 tys. zł, na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta i gmin, Zarząd Województwa przyznał gminie Ożarów. Nieco mniej, bo 1 mln 494 tys. zł trafi do gminy Pawłów, która taki punkt zbiórki odpadów stworzy w miejscowości Brzezie. Z kolie gmina Masłów na budowę Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie otrzyma prawie 547 tys. zł dotacji, a gmina Krasocin, która taki obiekt zamierza wybudować w samym Krasocinie – otrzyma 154 tys. zł dofinansowania.
Do czterech gmin trafi w sumie 3 mln 695 tys. złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Natomiast całkowita wartość zaplanowanych inwestycji to prawie 5, 7 mln złotych.