niedziela, Sierpień 19Ostrowiec Świętokrzyski w sieci

Ponad 600 mln zł na inwestycje drogowe w 9 województwach, zyska również powiat opatowski

inwestycje w powiecie opatowskim

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 14 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 600 mln zł. Są to zadania związane z prowadzeniem prac przygotowawczych do budowy drogi ekspresowej, rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadania te będą realizowane w województwach: lubelskim, dolnośląskim, lubuskim, małopolskim i śląskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i pomorskim.

W województwie świętokrzyskim będzie realizowany program:  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. świętokrzyskim na dk 74 w m. Adamów, Brzezie, Balbinów

Inwestycja polega na budowie chodnika z zatokami autobusowymi i dojściami do nich w m. Adamów, Brzezie, Balbinów od km 144+700 do km 148,700 (powiat opatowski, gmina Opatów), naprzemiennie po prawej i lewej stronie drogi krajowej nr 74 o łącznej dł. 4 km. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 74 poprzez odseparowanie ruchu pieszych (dochodziło do wypadków z ich udziałem). Komunikacja pieszych, w tym dzieci idących do szkoły, odbywa się gruntowym poboczem z ograniczoną widocznością. Okres realizacji robót: 2019 r.

źródło: kurier.pap.pl