środa, Czerwiec 20Ostrowiec Świętokrzyski w sieci

Ujarzmią Modłę

czestocice_zbiornik

Dziś w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa podpisał pre-umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości: Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”. Wartość inwestycji to ponad 18, 5 mln zł, a wartość dofinansowania unijnego to ponad 15, 7 mln zł. Wykonawca robót będzie Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. W ramach prac planowana są: budowa systemu suchych zbiorników przeciwpowodziowych (polderów zalewowych) z czterema przegrodami piętrzącymi wyposażonymi w spusty denne, regulacja rzeki Modły na długości 205 m obejmującej odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp, regulacja dopływu spod Mychowa na długości 84 m, odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp, przebudowa przepustu na rzece oraz remont przepustu, podwyższenie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Modła za pomocą murku oporowego o wysokości 0,5 m od strony międzywala.