poniedziałek, Czerwiec 25Ostrowiec Świętokrzyski w sieci

Dekomunizacja po ostrowiecku

IMG_20171231_142127-01.jpeg

W ubiegłym roku w wyniku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744) sejm zadecydował, że z miejsc publicznych znikną nazwy propagujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Ostrowiecka Rada Miasta podjęła uchwały o zmianie patronów trzech ulic: Leona Kruczkowskiego na Rodzinną, Wandy Wasilewskiej na Wisławy Szymborskiej i Lucjana Rudnickiego na Mariana Raciborskiego.

To wszystko jednak mało Wojewoda Świętokrzyski wydał zarządzenia zastępcze w sprawie nadania ulicy Józefa Gulińskiego nazwy Antoniego Hedy ps ”Szary„ oraz ulicy Stanisława Brody nazwy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zarządzenia o zmianach weszły w życie w ostatnich dniach ubiegłego roku.